Eva Stålsjö

Bildkonstnär. Tidigare verksam som barnboksförfattare/illustratör och designer av julkort och andra kort. Jag hämtar mestadels inspiration från naturens, växternas och myternas värld, men vill överlåta åt betraktaren att finna sin egen tolkning och upplevelse av mina verk.

E-post: eva.stalsjo@gmail.com
Mobilnr: 0702 75 24 43