Norsesundsgruppen Konst & Kultur

Norsesundsgruppen är en grupp konstnärliga utövare med anknytning till Norsesund som ligger på gränsen mellan Alingsås och Lerum. Gruppen har funnits sedan år 2000 och startades i samband med att Stationen Norsesund fick nytt liv som restaurang.
Sedan dess har Norsesundsgruppen anordnat årliga konstvandringar i september och ibland andra evenemang, tex adventsmarknader.
2012 tar vi steget från att vara ett nätverk till att bilda den ideella föreningen Norsesundsgruppen. Föreningens syfte är att samla konstnärerna i Norsesund och organisera utställningar och andra konsthändelser som bidrar till att skapa och stärka en kulturell och social mötesplats i Norsesund.
2016 omvandlas föreningen till Norsesundsgruppen Konst & Kultur.
Det fina lövet i loggan är tecknat av Magnus Malmsten.