Norsesundsgruppen Konst & Kultur

Norsesundsgruppen är en grupp konstnärliga utövare med anknytning till Norsesund som ligger på gränsen mellan Alingsås och Lerum. Gruppen har funnits sedan år 2000 och startades i samband med att Stationen Norsesund fick nytt liv som restaurang.
Sedan dess har Norsesundsgruppen anordnat årliga konstvandringar och ibland andra evenemang, tex adventsmarknader.
2012 tar vi steget från att vara ett nätverk till att bilda den ideella föreningen Norsesundsgruppen. Föreningens syfte är att samla konstnärerna i Norsesund och organisera utställningar och andra konsthändelser som bidrar till att skapa och stärka en kulturell och social mötesplats i Norsesund.
2016 omvandlas föreningen till Norsesundsgruppen Konst & Kultur.
Det fina lövet i loggan är tecknat av Magnus Malmsten.