Annika Mangold

Jag målar utforskande och reaktivt. Sökande efter ett flow. Där jag ser och känner. Det blir en konversation med mig själv kring vad jag precis gjorde. Där det kvällstid går fort med händerna från idé till genomförande. En kontrast till mitt långsiktiga och digitala skapande dagtid som sjukhusarkitekt. 

Jag hamnar ofta på att utforska färg, dimensioner, starka kvinnor, komposition, abstraktion, kontraster och livet under vattenytan. Ibland på papper och ibland på plexiglas. Ibland färgstarkt med gouache, akrylfärg eller blandteknik och ibland monokromt med tusch. 

Målet är att må bra och ha kul på vägen. Extra bonusen är om det blir mer än så!

annika.ia.mangold@gmail.com