Majlis Davidson

Foto: Patrik Gunnar Helin

Majlis Davidson 1937-2022
Majlis verkliga konstnärsliv började när hon gick i pension. Då började hon studera konst på allvar och utvecklade på kort tid ett fullödigt konstnärskap, ett engagerat måleri med stark känsla för färg. Motiven är allt från kraftfulla porträtt till känsligt gestaltade interiörer från barndomen. Med hennes egna ord:

Fri från lönearbete, rik på tid. Tid för måleri, mera måleri.
Behovet att måla går ej att gömma undan, lägga på hyllan.
Gerlesborgsskolan har varit vägledande i måleriets hantverk.
Berikat, inspirerat, uppmuntrat.
Källan är livet självt. Upp och ner, intryck och avtryck.
Uttryckt genom akryl, tempera och akvarellteknik

Majlis medverkade första gången i Norsesundsgruppens konstvandring 2004 och var under många år en tongivande medlem i gruppen.

Sista kärven