Eva Stålsjö

Foto: Mats Stålsjö

Eva Stålsjö 1940-2021
Illustratör, tecknare och barnboksförfattare

Eva bosatte sig tillsammans med sin man Dag och deras barn i Norsesund i mitten av 70-talet. Redan som liten flicka skapade Eva sagor som hon illustrerade och det fortsatte hon att göra under hela sitt liv.
Sagan, och dess budskap om den osynliga och magiska världen, var henne ständigt närvarande. Eva ägde en unik förmåga att berätta om naturen, blommorna, havet, ängarna och skogen med alla deras hemligheter och drömmar. Hennes hem och trädgård välkomnade barn, vänner, gäster och besökare in i denna värld, där nöjesfält för blommor hade sin självklara plats, jämte färgtjuvar och bäckporlare.
Allt Eva skapade, präglades av en stark övertygelse och tro på en ljus framtid, som skänker ljus, glädje, förundran och hopp för den som vill lyssna och se.
Detta var hennes livsgärning och det som fyllde henne varje dag med mening.
Eva Stålsjö var en av de ursprungliga medlemmarna i Norsesundsgruppen. Hennes konst, tavlor, böcker, kort och alster förvaltas idag av hennes barn Mats, Anna och Mia Stålsjö.