Stanley Helin

Foto: Anna Rehnberg

Stanley Helin 1929-2012
Stanley Helin flyttade till Norsesund 1968 där han bodde, arbete och drev Galleri Maskrosen tillsammans med Gungerd Helin. Den första separatutställningen ägde rum på Konsthallen i Alingsås, med tema ”Sommar med maskrosor” och Stanley blev uppmärksammad för sommarens mest lysande och av många mest hatade blomma. Besök av dags- och veckotidningar följde och Expressens sommarbilaga hade en omslagsbild där Stanley låg i en maskrosäng under rubriken ”Han älskar maskrosor”. En maskrostavla finns på Miljöpartiets riksdagskansli.
Med åren tillkom andra former och färger med dragning åt det abstrakta. Under många år har Västtrafiks resenärer kunnat se Stanleys stora målningar på banvallen vid Norsesunds Järnvägsstation när de åkt förbi. Aktuella händelser, som OS i Kina, har varvats med mer neutrala målningar.
Stanley Helin avled i november 2012 och lämnade ett stort tomrum efter sig i Norsesundsgruppen.