Kommande kulturaftnar under våren

Tre paradigmer genom ett årtusende

28 februari 2018 kl 18-19.30 på Basta, Norsesundsvägen 140


Kan vi förstå kaos-, relativitets- och kvantteori? Ett nytt sätt att se sig själv och omvärlden? Stephan Mangold förklarar tre paradigmer genom ett årtusende.

Stephan Mangold är docent i Innovationsteknik vid Chalmers och grundare av EXPERIMENTUM som senare blev UNIVERSEUM.

 

Grön stad – Framtidens stad

14 mars 2018 kl 18-19.30 på Basta, Norsesundsvägen 140

Varför är grönområden betydelsefulla för stadens invånare?  Vilka konflikter finns kring planeringen av stadens gröna ytor? Hur påverkas växter och djur i staden av urbaniseringen? Hur ser trenden ut för framtidens städer?

Ett föredrag av Bengt Gunnarsson, professor i miljövetenskap vid Göteborgs Universitet. Han har bl.a. medverkat i ett aktuellt tvärvetenskapligt projekt om urbana ekosystemtjänster och han bedriver forskning om urban ekologi.