Några datum att ha i åtanke

Måndag 6 maj, Norsivalen i Norsesund. Fiske, tillagning och umgänge med Johan Höjesjö som ciceron.  Magasin Norsesund 21.00. Biljettpris 90 kr. Arrangör: Norsesundsgruppen Konst & Kultur

Tisdag 14 maj, Kulturkväll med Norsesunds historia de sista 1700 miljoner åren med Mikael Östblom. Magasin Norsesund klockan 19.00 fika från 18.30. Biljettpris 90 kr. Arrangör: Norsesundsgruppen Konst & Kultur

Lördag 31 augusti till 8 september, Norsesundsgruppens årliga Konst & Kulturfestival. Norsesund. Program och mer informationwww.norsesundsgruppen.se. Arrangör: Norsesundsgruppen Konst & Kultur