Bronsåldersliv i Alingsåstrakten

Tisdag 22 mars kl 19.00 i Magasin Norsesund

Arkeologerna Mats Hellgren och Johanna Lega kommer till Magasin Norsesund och berättar om bronsåldersfyndet i Hjälmared.
Förra året gjordes ett unikt bronsåldersfynd utanför Alingsås då en skatt med ett femtiotal bronsåldersföremål hittades i skogarna i Hjälmared. Varför hade skatten gömts där och av vem? Mats Hellgren och Johanna Lega som undersökt föremålen berättar om skatten och andra spår efter bronsålderns människor i våra trakter. Hur bodde de, vad levde de av och hur såg det ut runt Alingsås på bronsåldern? Samtalsledare: Arkeolog Pernilla Morner, Länsstyrelsen

Arr: Norsesundsgruppen Konst & Kultur
Fri entré för medlemmar, övriga 60 kr.
Fika ingår.